wczytywanie strony

Czas na zrównoważone inwestowanie

Projektowanie zrównoważone to trend, który w coraz większym stopniu możemy obserwować zarówno w zakresie budownictwa biurowego, jak i mieszkaniowego.

To z jednej strony efekt ogólnoświatowego porozumienia w zakresie konieczności wspólnej pracy na rzecz zrównoważonego rozwoju, rozumianego jako realizowanie obecnych potrzeb ludzi bez ograniczania tej możliwości przyszłym pokoleniom, z drugiej zaś odpowiedź na oczekiwania coraz bardziej świadomych ekologicznie inwestorów oraz mieszkańców.

Czytaj więcej

Mapa strony